Bractwo Pielgrzymkowe

Archiwum Bractwa

Wiara/Religia/Kościół

Rowery

Kultura i rozrywka

TraditioDesigned by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

20 lecie Bractwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Pytel   
Niedziela, 12 Listopad 2017 21:54

20 lat pielgrzymowania

18 października 1997 roku podczas X Pielgrzymki Tatrzańskiej założone zostało Bractwo Pielgrzymkowe Mysłowice Związku Górnośląskiego. Miejscem powstania Bractwa był pensjonat Sióstr Boromeuszek w Zakopanem (tych samych, które w Mysłowicach prowadzą ośrodek wychowawczy dla dzieci). Bractwo założyło 13 osób i jako jedyna terenowa jednostka organizacyjna Związku Górnośląskiego powstało poza terenem Górnego Śląska.

W niedzielę, 12 listopada pielgrzymi oraz zaproszeni goście spotkali się na Mszy Świętej w parafii M.B Fatimskiej na Wesołej by dziękować Bogu za 20 lat istnienia i ponad 200 zorganizowanych w tym czasie pielgrzymek podczas których odwiedzono ponad 100 sanktuariów w których czczone są łaskami słynące wizerunki koronowane papieskimi koronami. W kościele oprócz członków stowarzyszenia pojawili się też zaproszeni goście: dwa poczty sztandarowe Związku Podhalan z Oświęcimia i Żywca, sztandar Archikonfraterni Literackiej z Mysłowic oraz siedem pocztów sztandarowych Kół Związku Górnośląskiego: z Bogucic, Brzezinki, Kochłowic. Kostuchny, Michałkowic, Murcek oraz sztandar główny Związku Górnośląskiego. Władze miasta reprezentowane były przez prezydenta Edwarda Lasoka, wiceprezydenta Grzegorza Brzoskę oraz przedstawiciela rady Miasta Krzysztofa Biolika.

Mszę Świętą w intencji Bractwa odprawił pochodzący z Wesołej ks. Biskup Piotr Greger w towarzystwie proboszcza Krzysztofa Smołki oraz opiekuna duchownego Bractwa księdza Władysława Pasiuta MS. Na zakończenie Mszy Świętej Prezes Bractwa Jacek Pytel przyjął ślubowanie od 22 nowych członków pochodzących z parafii całego mysłowickiego dekanatu.

Po uroczystościach w kościele zebrani udali się na salę bankietową, by dalej świętować jubileusz. Były otrzęsiny nowych pielgrzymów połączone z wręczeniem im dyplomów przyjęcia do Bractwa, życzenia i upominki od gości oraz dyplomy uznania dla najbardziej zasłużonych dla Bractwa, Związku Górnośląskiego oraz Mysłowic członków. Uhonorowani zostali nimi: Genowefa i Bernard Lipińscy, Barbara Richter, Henryk Gądzik, Anna Bartecka raz Celina, Urszula i Krzysztof Jamrozy. Trzej ostatni to parafianie z Bończyka i organizatorzy mysłowickiego Orszaku Trzech Króli oraz pielgrzymki „Z Mysłowic na Jasną Górę” w której uczestniczą również wierni z innych parafii dekanatu. W tym roku do piechurów idących do czarnej Madonny dołączyli również rowerzyści z rozwijającej się w Bractwie grupy rowerowej.

Krótkie podsumowanie 20-to letniej działalności Bractwa

1. Wyjazdy o charakterze pielgrzymkowym i inne

W pierwszych 14 latach działania głównym przedmiotem działania Bractwa była organizacja pielgrzymek. Od roku 2015 zaczęto rozwijać nowe formy aktywności: wyjazdy na baseny termalne, działalność w sferze kultury (tatr, filharmonia) oraz rozrywki (spotkania i bale integracyjne), zajęcia w ramach międzyparafialnej grupy rowerowej (pielgrzymki, rajdy) oraz promocja kultury śląskiej i wiedzy o Górnym Śląsku. W sumie, podczas 20 lat istnienia zorganizowano 318 różnego rodzaju wyjazdów z czego:

 • 207 pielgrzymek
 • 42 wyjazdy o charakterze kulturalnym
 • 35 wyjazdów o innym charakterze (głównie turystyczno-krajoznawczym)
 • 18 wyjazdów na baseny termalne
 • 16 rajdów rowerowych

W wyżej wymienionych wydarzeniach wzięło udział 14.125 uczestników. Podczas pielgrzymek odwiedzono 126 sanktuariów w Polsce i za granicą w których znajdują się koronowane koronami papieskimi bądź biskupimi wizerunki Pana Jezusa , Matki Bożej, Świętych Pańskich bądź inne sanktuaria.

Do czasu powstania Bractwa w roku 1997 pielgrzymki i inne wyjazdy nie były szczegółowo ewidencjonowane ale na podstawie zebranych danych można przyjąć, że zorganizowano około 40 wyjazdów (głównie pielgrzymek) w których wzięło udział około 1.500 osób.

2. Udział członków Bractwa w życiu Związku Górnośląskiego

 • udział i pomoc w organizacji „Rodziny Górnośląskiej” na Górze Św. Anny, Kolędowania w Panewnikach, Śląskich Godów w skansenie oraz oprawy Mszy Świętych przed Kongresami Związku Górnośląskiego
 • pracy przy porządkowaniu grodu w siedzibie Związku w Katowicach na ulicy Stalmacha 17
 • udział w uroczystościach rocznicowych oraz poświęceniu sztandaru w Kołach
 • organizacja wyjazdów delegacji Związku na ingres ks. Abp. Józefa Kupnego do Wrocławia oraz beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy
 • organizacja pielgrzymki Związku Górnośląskiego do grobu kardynała Augusta Hlonda w Warszawie (10 autokarów)

3. Wspieranie dzieł kościelnych oraz udział w kościelnych uroczystościach

1. Inną formą działalności Bractwa była pomoc przy remontach i rozbudowach:

 • pensjonatu Sióstr Boromeuszek w Zakopanem. Grupa członków Bractwa pracowała społecznie przy malowaniu pensjonatu w Zakopanem w listopadzie i grudniu 1998 roku oraz w maju i grudniu 1999 roku.
 • w lipcu 1999 roku pomagaliśmy przy remoncie dachu domu zakonnego Księży Saletynów w Krasowach, zaś przez cały lipiec i sierpień 2002 roku przy jego rozbudowie.
 • W roku 1999 nasi członkowie wykonywali prace przy budowie postumentu pod figurę M.B Fatimskiej w Krasowach.

2. Wsparcie finansowe następujących dzieł:

 • budowę bazyliki licheńskiej (kwota 1.000 złotych)
 • dofinansowanie do zakupu figury M.B Fatimskiej w parafii Krasowy (kwota 1.000 złotych). Renowacja „krzyża pożarowego” w latach 2010 – 2014 na łączną kwotę 500 złotych
 • dofinansowanie uroczystości koronacji M.B Saletyńskiej w roku 2007 w parafii w Gdańsku-Sobieszewie w kwocie 1.000 złotych oraz zakupu witraża do kaplicy Miłosierdzia Bożego w tej samej parafii (rok 2008, kwota 2.000 złotych)
 • dofinansowanie wymiany okien w salkach katechetycznych w parafii Kosztowy (rok 2009)

3. Włączanie się członków Bractwa w życie parafii

 • organizacja rodzinnych festynów parafialnych w parafii Kosztowy w latach 2010-2014 oraz pomoc przy organizacji w latach następnych
 • pomoc w organizacji festynów na ogrodzie farskim w Krasowach w latach 2010 – 2015, pomoc w liczeniu wiernych, przyjmowaniu zalecek na Wszystkich Świętych oraz sprzedaży opłatków. Opieka nad „krzyżem pożarowym”
 • współorganizacja letnich kolonii stacjonarnych w parafii Wesoła
 • organizacja bądź włączanie się w organizację mysłowickiego Orszaku Trzech Króli, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, pielgrzymki z Mysłowic na Jasną Górę członków Bractwa z parafii na Bończyku: Celiny, Urszuli i Krzysztofa Jamrozy

4. Włącznie się członków Bractwa w życie archidiecezji

 • udział pocztu sztandarowego w świętach kościelnych i innych wydarzeniach w katowickiej katedrze (święto Chrystusa Króla, rozpoczęcie i zakończenie II synodu diecezjalnego, Marsz dla Życia i Rodziny) oraz innych świątyniach
 • udział pocztu sztandarowego w pielgrzymkach stanowych do Piekar, Modlitwa Wiernych w gwarze śląskiej na tych uroczystościach, udział w Misterium Męki Pańskiej w Piekarach (niesienie przez członków Bractwa relikwii Krzyża Świętego)
 • udział delegacji w ingresach ks. Abp. Wiktora Skworca, ks. Abp. Józefa Kupnego oraz ks. Bp. Piotra Gregera

4. Górnośląska kultura

Zgodnie z Deklaracją Związku Górnośląskiego Bractwo kultywuje kulturę i gwarę górnośląską. Przejawem tej dbałości następujące wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez Bractwo:

 • konkursy gwarowe dla dzieci które przeprowadzono zarówno na terenie poszczególnych parafii jak i w ramach Krainy Mysłowickiej skupiającej Koła i Bractwa Związku Górnośląskiego z terenu Imielina i Chełmu Śląskiego. Te ostatnie odbyły się przy wydatnej pomocy Kół mysłowickich oraz imielińskiego.
 • realizacja projektu „Górny Śląsk, Mała Ojcowizna – moje miejsce na ziemi”. W ramach projektu odwiedzono i prowadzono zajęcia z dziećmi w przedszkolach na Wesołej, Kosztowach, Morgach oraz Murckach
 • w okresie Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych w mysłowickich szkołach podstawowych i gimnazjach wraz z lokalnymi stowarzyszeniami przez ostatnich kilka lat organizowane były konkursy kroszonkarskie
 • w grudniu 2015 roku grupa około 20 osób prezentowała górnośląskie zwyczaje wigilijne, bożonarodzeniowe i noworoczne dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie
 • członkowie Bractwa brali udział w kilkudziesięciu wydarzeniach kościelnych i świeckich na terenie naszej archidiecezji oraz innych diecezji polskich w strojach regionalnych i ze sztandarem głównym bądź bractwowym
 • W roku 2004 zorganizowana została na terenie parafii Kosztowy, Krasowy i Wesoła wystawa obrazująca historię naszego pielgrzymowania od roku 1993 roku
 • By poprawić logistykę związaną z organizacją pielgrzymek, czterech członków Bractwa wzięło udział w szkoleniu dla organizatorów turystyki w ramach programu „Turystyka - wspólna sprawa” zdobywając stosowne certyfikaty
 • Bractwo wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny „Pielgrzym” (20 wydanych numerów) oraz posiada stronę internetową www.pielgrzymkowe.org.pl oraz stronę na Facebooku, na których znajduje się pełne spektrum informacji o stowarzyszeniu
 • 23 października 2011 roku poświęcony został sztandar Bractwa. Na uroczystość przybyły delegacje Kół Związku Górnośląskiego z czternastoma pocztami sztandarowymi, Związku Podhalan (2 poczty) oraz sztandar Archikonfraterni Literackiej z Mysłowic

Funkcję opiekunów duchownych Bractwa pełnią od roku 1998 księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów: ks. Mariusz Czachor, ks. Jerzy Makul, ks. Andrzej Szklarski zaś obecnie tę funkcję pełni były Prowincjał ks. Władysław Pasiut. Dodać należy, że ks. Mariusz Czachor został w roku 2010 uchwałą Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego Honorowym Członkiem Związku Górnośląskiego.

W chwili obecnej Bractwo działa realizuje kilka projektów, działając poprzez następujące sekcje:

 1. Pielgrzymkowa – realizuje program „Poznaj swój kraj nieznany”. Program jest kontynuacją 20-to letniej działalności pielgrzymkowej, z dodatkiem turystyki krajoznawczej. Odpowiedzialny – Jacek Pytel
 2. Rekreacja i wypoczynek realizuje program „Zrzuć kalorie – zyskaj zdrowie”. Grupuje osoby ćwiczące regularnie raz w tygodniu na sali gimnastycznej w Kosztowach oraz na basenie na Wesołej i raz w miesiącu wyjeżdżające na baseny termalne na Podhalu. W ramach wypoczynku organizuje wczasy wiosenne oraz jesienne. Odpowiedzialna – Anna Król
 3. Kultura i rozrywka realizuje program „Schowaj pilota – jedź do teatru”. Organizuje wyjazdy do instytucji kultury takie jak teatr, opera i operetka oraz filharmonia a także spotkania i zabawy okolicznościowe. Odpowiedzialna – Bronisława Matuszczyk
 4. Rowerowa realizuje program „Zamień krzesełko na siodełko”. Organizuje rajdy oraz pielgrzymki rowerowe. Odpowiedzialny – Ireneusz Grawecki
 5. 5. Śląski kombajn realizuje program poświęcony sprawom śląskim - „Górny Śląsk, Mała Ojcowizna – moje miejsce na ziemi”

Zmieniony: Niedziela, 12 Listopad 2017 21:56
 

Statystyki

Odsłon : 944877

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Związek Górnośląski